Portofoons

Portofoons zijn inzetbaar in situaties waar zeer betrouwbare communicatie nodig is op momenten dat andere communicatiemiddelen buiten werking of niet toepasbaar zijn. Van portofoons wordt onder andere gebruik gemaakt door bedrijfshulpverleningsdiensten, kraanmachinisten en campingexploitanten, bij productieprocessen en in gevaarlijke ruimtes, en bij evenementen, zoals bijvoorbeeld sportwedstrijden.

Portofoons kunnen kleinschalig worden benut, maar zeer grote systemen zijn eveneens mogelijk. Er kan gebruik worden gemaakt van infrastructuren, zoals relaisposten en doorkoppelingen.

Portofoons kunnen worden voorzien van maatwerk, bijvoorbeeld bij:

  • individuele en groepsoproepen

  • verzenden en ontvangen van tekstberichten

  • man-down alarmeringen

  • alarm voor alleen-werksituaties in gevaarlijke ruimtes

  • rondevolgsystemen met automatische detectie

Er zijn diverse types en uitvoeringen leverbaar; er zijn zelfs uitvoeringen mogelijk, die in explosie-gevaarlijke omgevingen gebruikt mogen worden. Deze worden geleverd met een ATEX certificaat.

>      DP2400                 DP3441                    DP4600                SL1600                    SL4000                 DP1400